Flytting av låve. Nytt tak. Hovin, Tinn, Telemark


Klikk for større bilde.

Låve på Hovin. Ble oppmerket, demontert, flyttet og satt opp på tun på Hovin  Detalj av vindski løsning og takrenne løsning. Takrennen er innsiden av torvvoldstokken  Tunet hvor låven ble satt opp
Sperrer monteres  Sperrer monteres  Detalj av torvvoldkrok. Smidd av Norheimsmia. Membranen er helt skjult. Neveren fungerer som dryppfang og beskytter taktroa
Detalj av løsning for taknedløp  Detalj av gummimembran løsning. Membranen er klemt unner isbord  Membranen legges. Dette er en gummi membran som er 300 % fleksibel og har en levetid på 60 år eksponert for sollys og 500 år unner torv eller annet dekke. Den er billig og koster cirka 250 kr/m2 inkl. tilpassing og montering
Detalj av membran sveising ved møne. Membranen kan sveises og dermed tilpasses alle størrelser tak  Detalj av vindski i møne  Detalj av vindski
Ferdig med torv på taket
Antal besøk: GOGOwebdesign.dk