Rorbu (Karlholmen, Sørgjeslingan, Trondheim)


Klikk for større bilde.

Rorbu på Karlholmen, Sørgjeslingan  Nye sperrer  Nye liggende taktro
Nye liggende taktro  Vindski på plass  Mønebord
Saget spon  Legges med tre spon overlegg og spikres med 2 spiker i hver spon - den ene spiker helt i kanten av sponen  Bly i mønet
Spon taket på plass. Opptil skal der legges torv

Antal besøk: GOGOwebdesign.dk